SOFTWARE SOLUTIONS
ERP - FA (Finance-Accounting)
ERP - SD (Sales Distribution)
ERP - MM (Manufacturing)
CRM - Customer Relations
HR - Human Resources
PMS - Project Management
PAM - Physical Asset Management
CMS - Content Management
DAM - Digital Asset Management
LMS - Education Management
e-Conversion Solutions
BI - Analysis and Reporting Tool
SUBO - Subscription
POS - Retail
B2B & B2C Framework
 
  Intranet & Content Management System       

Workcube Catalyst Intranet and Content Management offer tools that allow you to easily manage your corporate web sites (enterprise site, e-commerce site, Intranet and Extranet) directly integrated with your ERP, CRM system.

 

Web site, B2B portal, and e-commerce site-design services are built directly on Catalyst Intranet and Content Management, which are customized by the Workcube team for your needs.

 

Your websites will work in a way that integrates them with your product, price, inventory, finance, accounting, sales or purchase orders, customer service and support applications, campaign management, etc. in your Workcube system.

 

Intranet and Content Management

 

You can publish an unlimited number of sites, create dynamic menus, upload images, videos, links, etc. with our powerful content editor. You can produce content with an unlimited number of categories and layouts. With Workcube CMS, you can instantly make online promotions and campaigns, update or promote your website with all the visual content you want, without long-term special training or a new IT staff. You can directly associate content with your products or product catalogs. You can place forms and analysis tools in your websites.

 

Organizer Module

 

With Catalyst Organizer tool, all employees can individually keep their own schedules, as well as keep track of the agenda of departments, branches, or employees of the entire company. You can view activity information in the calendar entries, reservation information about common areas such as the meeting room, and follow the event results in the calendar.

 

Literature Module

 

This enables you to express your company's culture, values, priorities, and company policies in a fast and effective way, to your employees, partners, and customers. The Literature Module allows you to enter and publish up-to-date news about your company, competitors, partners, customers, and employees.

 

Self - Service Module

 

Employees can easily view their positions, supervisors, job groups, competencies, goals assigned to them or their self-assigned goals, payroll, and account extents with special "Self-Service" pages where employees can easily view IK transactions and submit requests. It also allows users to easily enter in-house requests such as allowance, advance, spending, purchasing, staffing, and training from this screen and to gradually monitor their demand situation. 

 

Time Management

 

Through Time Management, you will be able to keep track of how much time your employees allocated to their tasks, customer's, activities, or projects, and then effectively manage your real workforce costs.

 

Components


Agenda / Literature / Employee Self Service / Time Management / Content Management

 

 

 

İhtiyacınız halinde Workcube ekibi tarafından size özel sunulan web sitesi, B2B portal, e-ticaret sitesi tasarım hizmetleri doğrudan Catalyst İntranet ve İçerik Yönetimi üzerine inşa edilir. 

 

Kullandığınız Workcube sisteminizdeki ürün, fiyat, stok, finans, muhasebe, satış veya satınalma siparişleri, müşteri hizmet ve destek başvuruları, kampanya yönetimi gibi fonksiyonlar web sitelerinizle bir bütün halinde işler.

 

Intranet ve İçerik Yönetimi

 

Sınırsız sayıda site yayınlayabilir, dinamik menüler yaratabilir, güçlü içerik editörü ile imaj, video, link v.b. eklentilere sahip dilediğiniz mizanpajda sınırsız sayıda ve kategoride içerikler üretebilirsiniz. İstediğiniz zamanda ve istediğiniz yerde web sitesine yeni bilgi veya ürün ekleyebilirsiniz. Ürünlerinizle veya ürün kataloglarıızla içerikleri doğrudan ilişkilendirebilirsiniz. Web sitelerinize form ve analiz araçları yerleştirebilirsiniz.

 

Ajanda Modülü

 

Bu modülde tüm çalışanlar bireysel olarak kendi ajanda kayıtlarını tutabildikleri gibi, şirketteki diğer çalışanların toplantı gündemini de takip edebilirsiniz. Katılımcı bazlı, rezerve edilen toplantı odası ya da bir projeksiyon cihazı araçlarını görüntüleyebilir, ajanda içerisindeki olay-sonuç ekranıyla ajandadaki toplantı ya da ziyaret sonuçlarını takip edebilirsiniz.

 

Literatür Modülü

 

Şirket kültür ve değerlerini ortaya koymanızı, öncelikleri ve şirket politikalarını hızlı ve etkili biçimde çalışanlarınıza, partnerlerinize ve müşterilerinize aktarmanızı sağlar. Şirket, rakipler, partnerler, müşteriler ve çalışanlar ile ilgili güncel haber girişi ve yayınına imkan tanır.

 

Self - Servis Modülü

 

Çalışanlarınız IK işlemlerini kolayca görüntüleyebildikleri ve taleplerini iletebildikleri “Self-Servis” sayfaları ile şirket içerisindeki pozisyonu, amirleri, hangi iş gruplarında yer aldığı, yetkinlikleri, kendisine verilen hedefler ya da kendisinin koyduğu hedefleri, bordro ve hesap extrelerini kolayca görüntüleyebilir. Ayrıca kullanıcılara izin, avans, harcama, satın alma, personel ve eğitim gibi şirket içi taleplerini bu ekrandan kolayca sisteme girme ve talep durumlarını aşama aşama izleyebilme imkanı sunar. 

 

Zaman Yönetimi

 

Zaman Yönetimi kapsamındaki yer alan fonksiyonlar sayesinde hangi işe hangi çalışanın ne kadar zaman ayırdığını takip eder, gerçek iş gücü maliyetlerinizi etkin şekilde yönetirsiniz.

 

Bileşenler


Ajanda / Literatür / İK İşlemleri / Zaman Yönetimi / İçerik Yönetimi

 


 
Copyright © 2005 Metrosoft Inc. All Rights Reserved.