SOFTWARE SOLUTIONS
ERP - FA (Finance-Accounting)
ERP - SD (Sales Distribution)
ERP - MM (Manufacturing)
CRM - Customer Relations
HR - Human Resources
PMS - Project Management
PAM - Physical Asset Management
CMS - Content Management
DAM - Digital Asset Management
LMS - Education Management
e-Conversion Solutions
BI - Analysis and Reporting Tool
SUBO - Subscription
POS - Retail
B2B & B2C Framework
 
  CRM – Customer Relationship Management
 

Catalyst CRM brings you closer to your customer. Business development and sales employees can record a lot of information about the customer as well as follow the digital traces left by customers. Campaigns, interactions, meetings, visits, mails, complaints, service and guarantee transactions, surveys, suggestions, opportunities, offers, orders, joint projects - you name it.

 

 

Catalyst CRM allows you to proactively and efficiently manage your sales activities, marketing programs, and service and support operations.

 

It is important for you to know your customers. Workcube Catalyst aims to deepen the relationship between your business and your customers. It enables you to measure your customers' profitability and customer satisfaction in real time.

 

CRM - SM (Sales & Marketing)

 

With detailed sales, marketing and service analysis and reports delivered by Catalyst CRM, you can clearly measure your business's performance, evaluate your customers, marketing, sales, and service activities in every aspect, easily see all necessary changes, and make quick decisions that implement them.

 

CRM SG (Service and Guarantee)

 

Catalyst CRM -SG manages all kinds of customer demands and complaints in a real-time and versatile manner and brings customer satisfaction to the last point. It provides a reliable and effective solution for service and support professionals in the course of accepting, monitoring, routing, and analyzing customers' service and support requests. It enables you to systematically record and track customer calls and inquiries. Workcube Catalyst accelerates the response time, improves the solution for not only the first call but also the entire support process.

 

Components


CRM - SM (Sales and Marketing) Contact / Lead / Opportunity Management / Campaign and Event Management / Sales Force Planning  

CRM-SG (Service and Guarantee) Complaint Management / Fault and Guarantee Management / Maintenance Procedures

 

 

 

Catalyst CRM, işletmenizin satış aktivitelerini, pazarlama programlarını ve servis destek operasyonlarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmenizi sağlar. 

 

Müşterinizi tanımak sizin için önemlidir. Workcube Catalyst işletmeniz ile müşteriniz arasında ilişkiyi derinleştirmeyi hedefler. Müşterilerinizin karlılığını ve müşteri memnuniyetini gerçek zamanlı olarak ölçmenizi sağlar. 

 

CRM - SM (Satış Pazarlama)

 

Sunduğu detaylı satış, pazarlama ve servis analiz ve raporları sayesinde işletmenizin performansını net bir biçimde ölçebilir, müşterilerinizi, pazarlama, satış ve servis etkinliklerinizi tek bir açıdan değil her açıdan değerlendirebilir, yapılması gereken değişiklikleri kolaylıkla görebilir, hızlı kararlar alır ve uygulamaya koyarsınız. 

 

CRM-SG (Servis ve Garanti)

 

Her türlü müşteri talep ve şikayetini gerçek zamanlı ve çok yönlü olarak yönetir, müşteri memnuniyetini son noktasına taşır. Müşterilerin servis ve destek taleplerini kabul etme, izleme, yönlendirme ve çözümleme aşamalarında servis ve destek uzmanlarına güvenilir ve etkin bir çözüm sunar. Müşteri aramalarını ve başvurularını sistemli bir biçimde kayıt ve takip etmenizi sağlar. Cevap süresini hızlandırır, ilk aramada çözüm sunma imkanını artırır ve destek sürecini geliştirir.

 

Bileşenler


CRM - SM (Satış Pazarlama) Kontakt / İlk Temas / Fırsat Yönetimi / Kampanya ve Etkinlik Yönetimi / Satış Gücü Planlama / 

CRM-SG (Servis ve Garanti) Şikayet Yönetimi / Arıza ve Garanti Yönetimi / Bakım İşlemleri

 
Copyright © 2005 Metrosoft Inc. All Rights Reserved.